Project Lekker Leren Werken

 

Met het project ‘Lekker Leren Werken’ wil Stichting Het Spijslokaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Noord-Groningen begeleiden in het opdoen van praktijkervaring en een opstap bieden naar een baan in de horeca. Het meester-gezel leren krijgt nieuw leven ingeblazen. In het werkervaringstraject is naast het leren koken ruim aandacht voor sociale en algemene vaardigheden, zoals samenwerken, presentatie, schoonmaak, etiquette en bediening. Dit doen de kandidaten in Het Spijslokaal en bij andere horecaondernemers op het Hogeland. 

 

Het begon in 2019, toen ondernemer Inez Geenen zag dat er op het Hogeland een groot tekort was aan goed opgeleid horecapersoneel. Zij vatte samen met Simonique Kraandijk het plan op om hier wat aan te doen. Het projectplan was snel geschreven; de financiering bleek lastiger. In het voorjaar van 2020 deed zich een gouden kans voor: Het Spijslokaal in Warffum, naast het Openluchtmuseum Het Hoogeland. De dames richtten een stichting op, samen met de inmiddels betrokken horecaman Bert Lange, en pachtten het Spijslokaal… de plek waar het allemaal gebeurt.

 

“Wij worden zo blij van dit project, vooral omdat we én mensen helpen om een plek te vinden in de samenleving en er zo weer bij te horen, én de horeca in Noord-Groningen ondersteunen met het vinden van goed en betrokken personeel”. De passie spat er vanaf bij de drie initiatiefnemers. Dicht op de mens in een meester-gezel relatie, dat leert het snelst is hun ervaring. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

 

In beleidstaal betekent het dat de drie vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (wederom) inzetbaar worden, uit de uitkering blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Door de beschikbaarheid van meer en goed opgeleid personeel uit de regio kan de horeca in de regio meer kwaliteit bieden, toegankelijkere openingstijden hanteren en zo bijdragen aan economisch succes, het behoud van cultureel erfgoed en het stimuleren van de leefbaarheid en het toerisme in de regio het Hogeland. Kortom: het draagt bij aan de brede welvaart in de regio, waar welzijn naast welvaart even belangrijk is.

 

Terug naar 2020. Toen Het Spijslokaal vrij kwam zagen Inez, Simonique en Bert gelijk kansen. Ook Stijn van Genuchten, directeur van het Openluchtmuseum Het Hoogeland, was direct enthousiast. Na de lockdown zijn ze er op 1 juni 2020 ‘gewoon ingestapt’. Op subsidie was nog geen zicht, maar hun geloof in het project is zo groot, dat ze hun eigen geld erin stoppen om te kunnen starten. Ze raken in juli 2020 in gesprek met de Provincie Groningen en in de loop van het jaar ook met de Gemeente Het Hogeland / Werkplein Ability. Tijdens deze gesprekken wordt ook samenwerking toegezegd in het programma van de gemeente Het Hogeland, Vakland het Hogeland.

 

De Provincie Groningen ziet heil in Lekker Leren Werken en begin 2021 komt het verlossende woord: voor de begeleiding van kandidaten ontvangt de stichting 3 jaar lang een bijdrage uit het Coronafonds. Daarnaast zegt in april Gemeente Het Hogeland vanuit het Tijdelijk Fonds Economische Versterking een bedrag toe voor aanpassingen in de keuken. Het is een mooi begin, waar het drietal trots op is! Maar daarmee zijn ze er nog niet: structureel is voor de begeleiding van de kandidaten extra financiering nodig. De stichting doet er alles aan om naast de Provincie en de Gemeente mensen mee te krijgen in hun ideeën en hen te overtuigen van de voordelen. Minder mensen in de uitkering en meer mensen beschikbaar voor de horeca op Het Hogeland, daar zijn de drie van overtuigd. Financiële ondersteuning die de extra werkzaamheden met zich meebrengen is daarom in hun ogen niet meer dan logisch.

 

Doordat de drie zelf geworteld zijn in de regio Noord-Groningen, kunnen ze bouwen op een stevig netwerk. Een groot aantal horecaondernemers heeft aangegeven enthousiast te zijn, het project te ondersteunen en graag te willen meewerken door het bieden van werkervaringsplekken tijdens en na het leertraject. Ook zij hebben immers alle baat bij personeel dat kwaliteit levert. Het is één van de sterke punten van de Stichting: ze doen het niet alleen.

 

“Met ons grote netwerk en de ruime ervaring in de horeca, als leermeester en in organisatie & communicatie, zijn wij overtuigd van het succes van dit project. We stoppen er nu nog veel eigen tijd en geld in, omdat ons hart bij Lekker Leren Werken ligt. We geloven in deze manier van begeleiden van mensen die zo hun leven weer op de rit krijgen. Iedereen verdient een tweede of zelfs derde kans!”

 

 

 

Project Lekker Leren Werken 

 

Met het project ‘Lekker Leren Werken’ wil Stichting Het Spijslokaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Noord-Groningen begeleiden in het opdoen van praktijkervaring en een opstap bieden naar een baan in de horeca. Het meester-gezel leren krijgt nieuw leven ingeblazen. In het werkervaringstraject is naast het leren koken ruim aandacht voor sociale en algemene vaardigheden, zoals samenwerken, presentatie, schoonmaak, etiquette en bediening. Dit doen de kandidaten in Het Spijslokaal en bij andere horecaondernemers op het Hogeland.

 

Het begon in 2019, toen ondernemer Inez Geenen zag dat er op het Hogeland een groot tekort was aan goed opgeleid horecapersoneel. Zij vatte samen met Simonique Kraandijk het plan op om hier wat aan te doen. Het projectplan was snel geschreven; de financiering bleek lastiger. In het voorjaar van 2020 deed zich een gouden kans voor: Het Spijslokaal in Warffum, naast het Openluchtmuseum Het Hoogeland. De dames richtten een stichting op, samen met de inmiddels betrokken horecaman Bert Lange, en pachtten het Spijslokaal ... de plek waar het allemaal gebeurt.

 

“Wij worden zo blij van dit project, vooral omdat we én mensen helpen om een plek te vinden in de samenleving en er zo weer bij te horen, én de horeca in Noord-Groningen te ondersteunen met het vinden van goed en betrokken personeel”. De passie spat er vanaf bij de drie initiatiefnemers. Dicht op de mens in een meester-gezel relatie, dat leert het snelst is hun ervaring. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

In beleidstaal betekent het dat de drie vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (wederom) inzetbaar worden, uit de uitkering blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Door de beschikbaarheid van meer en goed opgeleid personeel uit de regio kan de horeca in de regio meer kwaliteit bieden, toegankelijkere openingstijden hanteren en zo bijdragen aan economisch succes, het behoud van cultureel erfgoed en het stimuleren van de leefbaarheid en het toerisme in de regio het Hogeland. Kortom: het draagt bij aan de brede welvaart in de regio, waar welzijn naast welvaart even belangrijk is.

 

Terug naar 2020. Toen Het Spijslokaal vrij kwam zagen Inez, Simonique en Bert gelijk kansen. Ook Stijn van Genuchten, directeur van het Openluchtmuseum Het Hoogeland, was direct enthousiast. Na de lockdown zijn ze er op 1 juni 2020 ‘gewoon ingestapt’. Op subsidie was nog geen zicht, maar hun geloof in het project is zo groot, dat ze hun eigen geld erin stoppen om te kunnen starten. Ze raken in juli 2020 in gesprek met de Provincie Groningen en in de loop van het jaar ook met de Gemeente Het Hogeland / Werkplein Ability. Tijdens deze gesprekken wordt ook samenwerking afgesproken in het programma van de gemeente Het Hogeland, Vakland het Hogeland.

 

De Provincie Groningen ziet heil in Lekker Leren Werken en begin 2021 komt het verlossende woord: voor de begeleiding van kandidaten ontvangt de stichting 3 jaar lang een bijdrage uit het Coronafonds. Daarnaast zegt in april Gemeente Het Hogeland vanuit het Tijdelijk Fonds Economische Versterking een bedrag toe voor aanpassingen in de keuken. Het is een mooi begin, waar het drietal trots op is! Maar daarmee zijn ze er nog niet: structureel is voor de begeleiding van de kandidaten extra financiering nodig. De stichting doet er alles aan om naast de Provincie en de Gemeente mensen mee te krijgen in hun ideeën en hen te overtuigen van de voordelen. Minder mensen in de uitkering en meer mensen beschikbaar voor de horeca op Het Hogeland, daar zijn de drie van overtuigd. Financiële ondersteuning die de extra werkzaamheden met zich meebrengen is daarom in hun ogen niet meer dan logisch.

 

Doordat de drie zelf geworteld zijn in de regio Noord-Groningen, kunnen ze bouwen op een stevig netwerk. Een groot aantal horecaondernemers heeft aangegeven enthousiast te zijn, het project te ondersteunen en graag te willen meewerken door het bieden van werkervaringsplekken tijdens en na het leertraject. Ook zij hebben immers alle baat bij personeel dat kwaliteit levert. Het is één van de sterke punten van de Stichting: ze doen het niet alleen.

 

“Met ons grote netwerk en de ruime ervaring in de horeca, als leermeester en in organisatie & communicatie, zijn wij overtuigd van het succes van dit project. We stoppen er nu nog veel eigen tijd en geld in, omdat ons hart bij Lekker Leren Werken ligt. We geloven in deze manier van begeleiden van mensen die zo hun leven weer op de rit krijgen. Iedereen verdient een tweede of zelfs derde kans!”